Low cost computer aided design software met lage instapdrempel voor het maken van eendraadschema Software voor het ontwerpen van situatieschema en eendraadschema van een elektrische installatie LISTRIK doet het zware werk voor U, namelijk het automatisch genereren van het complexe EENDRAADSCHEMA
Low cost computer aided design software met lage instapdrempel voor het maken van eendraadschema Software voor het ontwerpen van situatieschema en eendraadschema van een elektrische installatie LISTRIK doet het zware werk voor U, namelijk het automatisch genereren van het complexe EENDRAADSCHEMA

Licentie

U kunt Listrik gratis testen met 2 kringen.

Voor de volledige functionaliteit van Listrik

heeft U een licentie nodig.

Zodra U in het programma op de knop

‘LICENTIE KOPEN’ drukt wordt U doorver-

wezen naar onze site om de aankoop te ver-

volledigen en wordt uw serienummer op onze

server bewaard.

Zodra de aankoop is afgerond wordt uw licen-

tie met uw nummer binnen de 5 minuten ge-

activeerd en krijgt U daarvan bericht.

Als U Listrik heropstart werkt het met alle

functionaliteiten

Prijzen: U kunt uw budget voor een listrik licentie zelf aanpassen van 28€ (1 maand) tot….. 100€ (12 maand) Een Listrik licentie is geldig voor één PC. (prijs excl BTW)

Contact

Van Hoecke William is de auteur en eigenaar  van ElectroDraw en Listrik

ME ConCept BVBA

Is de officiele verdeler van ElectroDraw en Listrik Info@listrik.be   www.listrik.be
Download Listrik V20 (64b) Vrij te gebruiken en vrij van reclame. Zeeer eenvoudig systeem om met een groep een datum af te spreken voor een of andere gelegenheid  Een gratis service van Listrik:

Licentie

U kunt Listrik gratis testen met 2 kringen.

Voor de volledige functionaliteit van Listrik heeft U een li-

centie nodig.

Zodra U in het pro-

gramma op de knop

‘LICENTIE KOPEN’ drukt

wordt U doorverwezen

naar onze site om de

aankoop te vervolledigen

en wordt uw serienum-

mer op onze server

bewaard.

Zodra de aankoop is afgerond wordt uw licentie met uw

nummer binnen de 5 minuten geactiveerd en krijgt U daar-

van bericht.

Als U Listrik heropstart werkt het met alle functionaliteiten

Prijzen: U kunt uw budget voor een listrik licentie zelf aanpassen van 28€ (1 maand) tot….. 100€ (12 maand) Een Listrik licentie is geldig voor één PC. (prijs excl BTW)

Contact

Van Hoecke William is de auteur en eigenaar  van ElectroDraw en Listrik

ME ConCept BVBA

Is de officiele verdeler van ElectroDraw en Listrik Info@listrik.be   www.listrik.be
Download Listrik V20 (32b) Download Listrik V20 (64b)